DoporučujemeZaložit web nebo e-shop
 

PŮJČOVNA PŘÍVĚSŮ NYMBURK - NON STOP

Poradna

Rychlostní limity EU

http://www.ibesip.cz/cz/ridic/cestujeme-automobilem/autem-do-zahranici

Mýto

Mýto 3500 kg


Od 1.1.2010 po dálnici bez placení mýta až se 7 t soupravou!!!

 

POZOR!!! Motorová vozidla s nejvyšší povolenou hmotností do 3500 kg + přívěs jsou od 1.1.2010 na dálnicích a rychlostních silnicíh ČR zpoplatněny pouze časovým kupónem do 3,5 t. Nezáleží tedy, zda mají nebo nemají zapojený přívěs. Jízdní souprava složená z tažného vozidla s celkovou hmotností až 3500 kg a přívěsu s celkovou hmotností až 3500 kg nepodléhá placení mýtného nad 3500 kg.

Oficiální informace najdete na www.mytocz.cz

Řidičská oprávnění pro jízdu s přívěsy

Skupiny a podskupiny řidičského oprávnění řeší § 81 zákona 361 /2000. Potřebujete tedy vůbec skupinu "E"?

§ 14 v bodu 4 například říká:

(4) Řidičské oprávnění skupiny B opravňuje k řízenía) motorových vozidel, s výjimkou vozidel uvedených v odstavcích 2, 3 a 15 a motocyklu o výkonu nad 25 kW nebo s poměrem výkon/hmotnost přesahujícím 0,16 kW/kg nebo motocyklu s postranním vozíkem a s poměrem výkonu/hmotnost přesahujícím 0,16 kW/kg, jejichž maximální přípustná hmotnost nepřevyšuje 3 500 kg a s nejvýše 8 místy k sezení, kromě místa řidiče; k tomuto motorovému vozidlu smí být připojeno přípojné vozidlo o maximální přípustné hmotnosti nepřevyšující 750 kg,
 
b) traktorů a pracovních strojů samojízdných, jejichž maximální přípustná hmotnost nepřevyšuje 3 500 kg,
 
c) jízdních souprav složených z motorového vozidla podle písmene a) nebo b) a přípojného vozidla, pokud maximální přípustná hmotnost soupravy nepřevyšuje 3 500 kg a maximální přípustná hmotnost přípojného vozidla nepřevyšuje pohotovostní hmotnost2) motorového vozidla.

Z bodu 4a tedy například plyne:


Skupina "B" (bez E) postačuje pokud nejvyšší přípustná hmotnost auta nepřevýší 3500 kg. Za takové auto může být zapojen přívěs do max. celkové hmotnosti 750 kg (tedy kategorie O1).

Z bodu 4c tedy například plyne:


Skupina "B" (bez E) postačuje, pokud maximální přípustná hmotnost soupravy nepřevýší 3500 kg a zároveň nejvyšší přípustná hmotnost přívěsu není vyšší než pohotovstní hmotnost auta.
 
Pokud je tedy pohotovostní hmotnost auta například 1400 kg a nejvyšší přípustná hmotnost 1700 kg, smíte se skupinou B táhnout přívěs o max. celkové hmotnosti 1399 kg. (1700 kg + 1399 = 3099, což je míň než 3500 kg a zároveň je 1399 kg méně než 1400 kg).
 
Pokud se jedna z těchto podmínek poruší, je třeba již řidičské oprávnění B+E.


* Poznámka - nemůžeme nést odpovědnost za interpretaci zákonů a vyhlášek třetími osobami ani za jejich pozdější změny.

 

 

Jaký přívěs můžu za auto zapojit ?

Zapojitelnost přívěsu skupiny O1 a O2 do souprava řeší
vyhláška 341 /2002 a to konkrétně § 14. Z něho vyplývá, jaký přívěs o jaké
okamžité nebo nejvyšší povolené hmotnosti můžete zapojit za Váš automobil.
Bod (7), paragraf 14:
Pro spojování vozidel do jízdních souprav s přípojnými vozidly kategorií O1 a
O2 platí
a) okamžitá hmotnost přípojného vozidla kategorie O1 nesmí být větší než největší povolená hmotnost
nebrzděného přípojného vozidla stanovená pro tažné vozidlo, která je uvedena v technickém průkazu a
osvědčení o registraci tažného vozidla,
b) okamžitá hmotnost přívěsu kategorie O2 nesmí být větší než největší povolená hmotnost brzděného
přípojného vozidla stanovená pro tažné vozidlo, která je uvedena v technickém průkazu a osvědčení o
registraci tažného vozidla, za podmínky, že největší povolená hmotnost takového přípojného vozidla
není větší než největší povolená hmotnost tažného vozidla u vozidel kategorií M1 a N1 a 1,5násobek
největší povolené hmotnosti tažného vozidla u vozidel kategorií M3 a N3.
Z bodu 7 paragrafu 14 tedy například plyne:
Pokud je nejvyšší povolená hmotnost přívěsu 750 kg (kategorie O1) a na
tažném zařízení auta je psáno 400 kg, smíte přívěs zapojit. Okamžitá
hmotnost (hmotnost přívěsu a nákladu např. v okamžiku zvážení) však
nesmí překročit 400 kg !!!
Přívěs o nejvyšší povolené hmotnosti 1200 kg (brzděný, kategorie O2)
smíte zapojit i za auto s předepsaným zatížením na tažné kouli 800 kg,
pokud 800 kg v okamžité hmotnosti přívěsu nepřekročíte (hmotnost
nákladu a přívěsu nesmí být vyšší než 800 kg). Zároveň ale platí, že auto
by mělo mít vyšší povolenou hmotnost než nejvyšší povolená hmotnost
přívěsu.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RYCHLOST  130 km / hod.

 

 
Je tato rychlost v ČR s přívěsem legální?

Na tento častý dotaz máme kladnou odpověď. Ano, je.

Přívěsy AGADOS jsou vyrobeny a schváleny na nejvyšší povolenou rychlost 130 km/hod dle vyhlášky 341/2002.Uvádíme citace vyhlášky 341/2002 a zákona 361/2000, které problematiku rychlostí řeší.

Doslovná citace vyhlášky 341/2002 o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích §14, odstavec 11:

„Pokud ministerstvo při schvalování technické způsobilosti typu přívěsů kategorií 01 a 02 nestanoví jinak, nesmí být nejvyšší rychlost přívěsu vyšší než 80 km.h-1. Přívěsy nesmí být používány k přepravě osob.“

Doslovná citace zákona 361/2000 §18, odstavec 5 o provozu na pozemních komunikacích:

„Řidič nesmí překročit nejvyšší povolenou rychlost vozidla,2) a jde-li o jízdní soupravu, nejvyšší povolenou rychlost žádného z vozidel soupravy.“

Upozornění:

Při jízdě s přívěsem mimo ČR je nutné se seznámit s pravidly max. rychlosti jízdní soupravy. Tato úprava se v jednotlivých státech liší.

 

Videoautoškola: jak jezdit s přívěsem?

HIG450c51_DSC04261.jpgJak správně s přívěsem couvat? Na co si dát při jízdě s přívěsem pozor? Podívejte se na článek a videokurz jízdy s přívěsem a přívěs AGADOS v praxi.

Celý článek a video naleznete v tomto článku na www.idnes.cz